Webeditor

Webeditor kan väl likna webmaster på ett sätt. Handlar mycket om att anpassa banners, bilder och text på hemsidor men även hitta på nya saker. ser även det kan handla om att skriva artiklar i tidningar och fungera som en slags copywriter. Jag lägger in några flöden här i vilket fall.

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner


Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner