Helpdesk kan vara ett sätt att lära dig om IT

Du lär dig väldigt mycket genom att hjälpa andra med it frågor. Kom ihåg, kunden har alltid rätt. Detta gör det hela en smula enklare för dig.




Jag ger dig ett flöde här.

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner






Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner