Projektledare Göteborg

Enligt arbetsförmedlingen arbetar projektledare med projektplaner. Det vill säga ett tidsbegränsat arbete där alla delar av projektet skall utföras med vissa perioder. 
Läs mer på arbetsformedlingen.se 
Du behöver simultanförmåga, kunna leda människor samt få medarbetare entusiastiska. I dessa tider efterfrågas allt mer projektledare som kan arbeta med agil projektledning. Du ser en artikel om skillnaden mellan det gamla mekanistiska systemet och det agila på chef.se>>> . Jag ser väldigt många arbeten som innehåller ordet projektledare idag. Här ser du 150 stycken bara idag i Göteborg.