Jobb Västra Götalands regionenHandlar väldigt mycket om arbete på sjukhus men har många olika uppgifter. Bland annat systemtekniker, support, vaktmästare och liknande. Västra Götalands regionen sträcker sig från Göteborg upp till Vänersborg, Borås, Lidköping och Mariestad. Jag lägger ett flöde här:

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner


Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner


Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner