Jobb Västra Götalands Regionen

Handlar väldigt mycket om arbete på sjukhus men har många olika uppgifter. Bland annat systemtekniker, support, vaktmästare och liknande. Västra Götalands regionen sträcker sig från Göteborg upp till Vänersborg, Borås, Lidköping och Mariestad. Jag lägger ett flöde här:

 

RSS-fel: A feed could not be found at `https://se.indeed.com/rss?q=sjukv%C3%A5rd&l=g%C3%B6teborg`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`
RSS-fel: A feed could not be found at `https://se.indeed.com/rss?q=sjukv%C3%A5rd&l=V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+L%C3%A4n`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`